torsdag 30 juni 2011

Checklista; hur du vet om du är i ett spirituellt förhållande

- intensiva tillstånd ökar över tid
- huvudfokus ligger på utveckling
- ni omfamnar alla aspekter av livet, ignorerar inte världsliga detaljer eller obehagliga saker
- ständig rörelse, inspirerade, klagar inte på hur saker är utan gör det allra mesta med det livet ger
- inre säkerhet
- allt som händer är viktigt och ses som ett tillfälle att lära sig
- finner ständigt lösningar tillsammans eller var för sig. Inget behov av att vänta på den andra, båda parterna tar eget ansvar
- allt är en manifestation av lagen om polarisering; attraktion. Uppmärksamhet på den polariserande dynamiken
- är i bra andlig form, är alltid 'på', stabilitet, fullt av energi, lekfullhet, ett väldigt levande förhållande.

Ett spirituellt par som aktivt och medvetet arbetar med sexuell kontinens, polarisering och har intentionen att utvecklas märks alltid. Deras energi och kraft inspirerar andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar