fredag 16 december 2011

Lucka Sexton

För fantastiska sextonde december drar jag Mod. (Styrka)

Denna bild visar en stengrund där en fantastiskt liten blomma ändå funnit fäste att växa ur. Den verkar seg och stark och har ett fantastiskt skimmer om sig. Kortet är ett väldigt starkt ett och visar på vår inneboende styrka och uppmuntrar oss att lite på den. Vi kan alltid växa, även när det tycks hopplöst, om vi har mod till att göra det.

Vi får ju alltid titta på sammanhanget och med de senaste korten i åtanke så tycks det mig att det ges många tillfällen att visa tydligt och bestämt vilken väg du valt. Narren hjälpte oss göra valet, vattenesset att hantera känslorna efteråt, och idag uppmuntras vi att fortsätta. Du kan antingen vara den lilla blomman, eller tänka dig att den lilla blomman växer inom dig.


Meditera på mod.

1 kommentar: