torsdag 31 mars 2016

En hemlighet

Kvinnans, moderns, uppgift att vara en kanal. Den fysiska som föder fram barnet. Kanalen mellan fader och barn, både vid befruktning men även sedan. Han är ansvarig för att vara närvarande och beskyddande och kärleksfull. Hon behöver berätta för honom vad han omöjligt kan känna eller förstå. Visa honom.

Ändå är det så mycket i att bära och föda ett barn som är en hemlighet mellan barn och mor. Kroppen som förändras på många sätt innan det syns. Bebisens rörelser långt innan de märks utifrån. Vetskapen om när bebisen vill ut. Och sedan, hur hela kroppen reagerar när barnet är hungrigt. 

Nu, för tredje gången, kan jag helt vila i att han inte kommer förstå allting. Det gör honom inte till en sämre man eller pappa. Nu njuter jag istället av det som bara sker mellan mig och bebis, det som bara andra kvinnor kan förstå. Det kommer snart en tid då hon inte är beroende av att jag förmedlar allt hon behöver. Det kommer snart en tid då hennes pappa kommer förstå sidor hos henne bättre än vad jag gör. Då hon är bådas vår hemlighet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar